Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครครู

Author: Montawan/Thursday, May 4, 2017/Categories: สมัครงาน

          โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง กลุ่ม ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน ดังนี้
          1. ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
          2. ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ 
          3. ครูสาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
          4. ครูวิชาการ สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          วุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก (อัตราเงินเดือน ปริญญาโท 42,500 บาท ปริญญาเอก 55,000 บาท)

          ผู้ประสงค์สมัครงานดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kvis.ac.th และส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน
ทางอีเมล์ Damrong.p@kvis.ac.th บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2560

Print

Number of views (307)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626