ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

20 Nov 2023

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
5.0

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์
การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์
เรื่อง เศษส่วนของนักศึกษาครูประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นางสาว Manivanh KEODOUANGDY
นิสิตการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9.30 - 11.30 น.ณ ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ (10-210) คณะวิทยาศาสตร์

smiley: สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นางสาว Manivanh Keodouangdy
Time: Nov 24, 2023 09:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96593691845?pwd=K2lGSFRNMHZYdXpaemRWTkRqcnpXUT09
Meeting ID: 965 9369 1845
Passcode: 123456

Print

Number of views (711)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, May 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (127)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 8, 2024/Author: Montawan/Number of views (224)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (303)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (420)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (347)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (487)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622