ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

28 Mar 2024

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

Author: natdanai Khamnoun  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
5.0

📣 ​โครงการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา

✅ หัวข้อ  “คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล“

👩 👦🏻 วิทยากรศิษย์เก่า : 

1. นายศุภชัย สำราญวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อ.ดร.เปรมยุดา เดชบุญ
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. อ.ดร.สกานต์ เติมแก้ว
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายภควัฒน์ บุญวัย
อาจารย์พิเศษภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

📌 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา คณ 471 ฝึกงาน และรายวิชา คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 เพื่อต่อยอดในการทำงานในอนาคตและการศึกษาต่อหลังจบการศึกษา

🗓️ วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567
🕛 13.00-16.00 น.
📍 ห้อง 10-414 อาคาร 10 ชั้น 4

Print

Number of views (176)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, May 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (127)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 8, 2024/Author: Montawan/Number of views (224)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (303)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (420)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (347)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (487)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622