ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

28 Mar 2024

นิสิต วท.บ.คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นิสิต วท.บ.คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

Author: natdanai Khamnoun  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

โครงการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

♾️ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ที่เปิดโอกาสให้นิสิตหลักสูตรวท.บ.คณิตศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน 

#msigxswu

Print

Number of views (133)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, May 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (127)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 8, 2024/Author: Montawan/Number of views (224)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (303)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (420)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (347)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (487)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622