ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

20 Feb 2024

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  จำนวน 10 ที่นั่ง

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง

Author: natdanai Khamnoun  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา, หลักสูตร  /  Rate this article:
5.0

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน

TCAS2 โควต้า
1. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนเครือข่ายฯ
2. โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย และปริมณฑล

🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 
จำนวน 10 ที่นั่ง

.
📲 ตั้งแต่วันที่ 13-29 กุมภาพันธ์ 2567 
ผ่านทาง https://admission.swu.ac.th
.
ระเบียบการฉบับเต็ม https://admission.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=2

Print

Number of views (567)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, May 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (127)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 8, 2024/Author: Montawan/Number of views (224)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (303)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (420)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (347)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (487)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622