ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

RSS
124678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, February 22, 2023/Author: Montawan/Number of views (276)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, February 22, 2023/Author: Montawan/Number of views (152)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, February 14, 2023/Author: Montawan/Number of views (218)/Comments (0)/
Tags:
โครงการ “SCI Alumni Talk & Share” ครั้งที่ 1

โครงการ “SCI Alumni Talk & Share” ครั้งที่ 1

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 12.30 – 14.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19

Tuesday, February 14, 2023/Author: Montawan/Number of views (249)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, February 7, 2023/Author: Montawan/Number of views (443)/Comments (0)/
Tags:
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต (SCI Fair) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต (SCI Fair) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

Tuesday, February 7, 2023/Author: Montawan/Number of views (1203)/Comments (0)/
Tags:
RSS
124678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622