ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

14 May 2024

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนจากศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ - มศว ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO)

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนจากศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ - มศว ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO)

Author: natdanai Khamnoun  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนจากศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
🥇เหรียญทอง 1 รางวัล 
🥈รางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล 
🥉รางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล 
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad (21st TMO)) 📍ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2567
#TMO21

Print

Number of views (390)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Thursday, June 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (79)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (94)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (82)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

เปิดรับการเสนอชื่อฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2567

Monday, June 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (171)/Comments (0)/
Tags:
Monday, May 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (354)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 8, 2024/Author: Montawan/Number of views (479)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622