ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

RSS
First678911131415Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Author: Montawan/Monday, December 21, 2020/Categories: ข่าวทั่วไป

    

         ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

          - ประกาศ


     ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19  ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

          - ประกาศ


         ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

          - ประกาศ


         ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

          - ประกาศ


          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

          - ประกาศ

 

Print

Number of views (1289)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626