ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

14 Jun 2023

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้ ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
5.0

หลักสูตร กศ.บ. คณิตศาสตร์ มศว

ขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า

จะใช้สื่อไหน ยืมไปใช้ได้

ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว

ช่วงที่สามารถยืมได้ :

ตลอดปีการศึกษา และ ช่วงปิดภาคเรียน

สำหรับกรอกข้อมูลในวันยืม

https://forms.gle/

VKyDaBSdv6vf4LNP8

สำหรับกรอกข้อมูลในวันคืน

https://forms.gle/

qGVn4DjY57wXR617

ติดต่อผู้ประสานงานในการยืม-คืน

อาจารย์ ดร.สุกัญญา สุขศักดิ์

sukanyasuk@g.swu.ac.th

เบอร์โทร : 096-949-8867

Print

Number of views (1386)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 309 สำนักงานคณบดี ชั้น 3B คณะวิทยาศาสต

Thursday, July 4, 2024/Author: Montawan/Number of views (274)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 309 

Tuesday, July 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (256)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (306)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (286)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (438)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

เปิดรับการเสนอชื่อฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2567

Monday, June 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (393)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622