ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

5 May 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

 

 

 

 

 

       ภาควิชาคณิตศาสตร์  ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง“ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่มีต่อความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและการเห็นคุณค่าในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” โดย นางสาวนวลประภัสสร์ ก้อนพิลา นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. โดยเป็นการสอบแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM รหัส 3127020199

Print

Number of views (1146)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, September 30, 2022/Author: Montawan/Number of views (17)/Comments (0)/
Tags:
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU (*ประกาศผลรอบที่ 3)

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU (*ประกาศผลรอบที่ 3)

ประกาศผลรอบที่ 3 | ส่งใบสมัครเพิ่มเติมได้ถึง 30 ก.ย. 65

Thursday, September 22, 2022/Author: Montawan/Number of views (4283)/Comments (0)/
Wednesday, September 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (168)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, September 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (109)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 20, 2022/Author: Montawan/Number of views (87)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU

ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 11:30 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live

Monday, September 19, 2022/Author: Montawan/Number of views (135)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622