ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการ การรายงานตัว การฝึกซ้อมย่อย และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

Author: Montawan/Wednesday, May 18, 2016/Categories: ข่าวทั่วไป

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ คณาจารย์ และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557"
         โดยมีกำหนด การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ (*บัณฑิตรายงานตัว เวลา 8.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19)

หมายเหตุ
1. บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 4,5,6 มิ.ย.59) มิฉะนั้นจะไม่ได้อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 8 มิ.ย.59
2. การฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 มิ.ย.59) บัณฑิตจะต้องนำชุดครุยมาเพื่อถ่ายภาพหมู่ด้วย


การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://commencement.swu.ac.th/schedule.php

Print

Number of views (7205)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626