ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 3 : การประยุกต์ใช้เทคนิค NMR เมตาโบโลมิกส์กับสารตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน (NMR Metabolomics with Example of Real-life Mixture Samples)

Author: Montawan/Wednesday, June 8, 2022/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 3 : การประยุกต์ใช้เทคนิค NMR เมตาโบโลมิกส์กับสารตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน (NMR Metabolomics with Example of Real-life Mixture Samples)” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.15 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว  Mr.Kwanchai Khongwattananon, Bruker BioSpin Group, Director of Sales Southeast Asia & Taiwan & Ocenia Dr.Mongkhol Prawatborisut, Bruker BioSpin Group, Sales & Applications MRS Division and  Dr.Teh Chin Hoe, Bruker Malaysia Sdn Bhd ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3zng0o4 ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2565  

          - กำหนดการ

หมายเหตุ : ทางผู้จัดโครงการจะส่งลิงก์ MS TEAMS ให้ภายหลังจากการลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-6495000 ต่อ 18427 อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print

Number of views (2247)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622