ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน GHB Innovation Award 2020 (ประเภทกลุ่มบุคคล)

Author: Montawan/Wednesday, December 23, 2020/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นางเอกปรียา  ใบสนิ  นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และทีม”   ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จาก “การแข่งขัน GHB Innovation Award 2020 (ประเภทกลุ่มบุคคล)” จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เรียนจากหลักสูตรกับข้อมูลจริงในองค์กร เรื่อง “ค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) จากผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าธนาคาร”

Print

Number of views (575)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626