Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, July 27, 2016/Author: Montawan/Number of views (1154)/Comments (0)/
รับสมัคร นิสิต มศว เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 21 ทุน

รับสมัคร นิสิต มศว เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 21 ทุน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 สิงหาคม 2559 สอบถามได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์

Friday, July 15, 2016/Author: Montawan/Number of views (900)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, July 13, 2016/Author: Montawan/Number of views (945)/Comments (0)/
ทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) เพื่อรับทุนการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Wednesday, June 8, 2016/Author: Montawan/Number of views (772)/Comments (0)/
Tags:
University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559 ... [*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

Monday, June 6, 2016/Author: Montawan/Number of views (544)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, June 1, 2016/Author: Montawan/Number of views (912)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234567

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626