ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต
Sirapob Prasit

แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต

แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต

แบบประเมิน SAR60 ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่1/2560

แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต กศ.ด.คณิตศาสตร์
แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต กศ.บ.คณิตศาสตร์
แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต กศ.ม.คณิตศาสตร์
แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต ปร.ด.คณิตศาสตร์
แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต วท.บ.คณิตศาสตร์
แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต วท.บ.สถิติ

ภาคเรียนที่2/2560

 แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต กศ.ด.คณิตศาสตร์
 แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต กศ.บ.คณิตศาสตร์
 แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต กศ.ม.คณิตศาสตร์
 แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต ปร.ด.คณิตศาสตร์
 แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต วท.บ.คณิตศาสตร์
 แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต วท.บ.สถิติ

 

 

Previous Article ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
Next Article ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
Print
263 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

x

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Thursday, February 21, 2019/Author: Montawan/Number of views (30)/Comments (0)/
Tags:

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2561 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2018

นิสิตลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.พ. 62

Tuesday, February 12, 2019/Author: Montawan/Number of views (748)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 7, 2019/Author: Montawan/Number of views (64)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 7, 2019/Author: Montawan/Number of views (53)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 7, 2019/Author: Montawan/Number of views (60)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 7, 2019/Author: Montawan/Number of views (71)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เชื่อมต่อระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ Uninetช่องสัญญาณรวม 2 Gbps
มศว ประสานมิตร to UniNet link 1 (1 Gbps)


จำนวนผู้ใช้งาน WiSE-Science Throughput Graph WiSE-Science

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626