ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

20 Mar 2017

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
2.0

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังลิงค์ที่แนบ :

http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2560/600009.pdf

และสมัครตามขั้นตอนการรับสมัครที่ลิงค์นี้นะครับ :

http://admission.swu.ac.th/listadmtype.php

Print

Number of views (4042)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, September 13, 2020/Author: Montawan/Number of views (45)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 11, 2020/Author: Montawan/Number of views (66)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 11, 2020/Author: Montawan/Number of views (54)/Comments (0)/
Tags:
Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (470)/Comments (0)/
Tags:
โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (342)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 19, 2020/Author: Montawan/Number of views (170)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626