ข่าวสารภาควิชา

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Sirapob Prasit

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังลิงค์ที่แนบ :

http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2560/600009.pdf

และสมัครตามขั้นตอนการรับสมัครที่ลิงค์นี้นะครับ :

http://admission.swu.ac.th/listadmtype.php

Previous Article ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
Next Article รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
Print
1955 Rate this article:
2.0

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อม วิทย์คณิตอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อม วิทย์คณิตอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 19-402 และ 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (สมัครเข้าร่วมโครงการ)

Monday, July 24, 2017/Author: Montawan/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 17, 2017/Author: Montawan/Number of views (32)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 17, 2017/Author: Montawan/Number of views (38)/Comments (0)/
Tags:
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์

โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์

การบรรยาย เรื่อง “ทักษะการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง (อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว) บรรยายเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 10-204กข ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Sunday, July 16, 2017/Author: Montawan/Number of views (91)/Comments (0)/
Tags:
Friday, July 14, 2017/Author: Montawan/Number of views (82)/Comments (0)/
Tags:
Friday, July 14, 2017/Author: Montawan/Number of views (201)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626