ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

8 Jun 2023

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ กศ.ด.

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ กศ.ด.

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
4.0
Print

Number of views (1686)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (894)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (54)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 309 สำนักงานคณบดี ชั้น 3B คณะวิทยาศาสต

Thursday, July 4, 2024/Author: Montawan/Number of views (279)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 309 

Tuesday, July 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (259)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (310)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (291)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622