ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

7 Jun 2023

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร ปร.ด. คณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
5.0

📌 กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร ปร.ด. คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2566

♦️ รับสมัคร

วันที่ 1 - 26 มิ.ย. 66

♦️ ประกาศรายชื่อและสถานที่หรือรูปแบบการสอบส้มภาษณ์

วันที่ 28 มิ.ย. 66

♦️ กำหนดสอบ

1️⃣ สอบข้อเขียนเฉพาะสาขา

วันที่ 1 ก.ค. 66 เวลา 08.30 - 12.00 น.

2️⃣ สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ

วันที่ 1 ก.ค. 66 เวลา 13.00 - 16.30 น.

💢สมัครได้ที่

https://admission.swu.ac.th/

✨สอบถามเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.เสริมศรี ไทยแท้

☎️ 08-1833-1799

📧 sermsri@g.swu.ac.th

Print

Number of views (96)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, October 2, 2023/Author: Montawan/Number of views (23)/Comments (0)/
Tags:
Monday, October 2, 2023/Author: Montawan/Number of views (27)/Comments (0)/
Tags:
Monday, October 2, 2023/Author: Montawan/Number of views (23)/Comments (0)/
Tags:
โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 : แสงแห่งปัญญา น้อมวันทาครู

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 : แสงแห่งปัญญา น้อมวันทาครู

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live

Tuesday, September 26, 2023/Author: Montawan/Number of views (132)/Comments (0)/
Tags:
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ "เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566"

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ "เพื่อจัดตั้งชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566"

นำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

Friday, September 22, 2023/Author: Montawan/Number of views (191)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, September 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (59)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622