ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

2 May 2023

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  
เรื่อง LaTeX สำหรับการเรียงพิมพ์เอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยากร : อาจารย์ ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์10–316 
อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : itthithep@g.swu.ac.th

Print

Number of views (1325)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, July 16, 2024/Author: Montawan/Number of views (158)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (2164)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 15, 2024/Author: Montawan/Number of views (153)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, July 11, 2024/Author: Montawan/Number of views (105)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาอธิการบดี

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 309 สำนักงานคณบดี ชั้น 3B คณะวิทยาศาสต

Thursday, July 4, 2024/Author: Montawan/Number of views (301)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 309 

Tuesday, July 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (271)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622