ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

8 Jun 2022

ขอประชาสัมพันธ์  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
5.0

ขอประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ภาคต้น (รอบ3)  มีกำหนดการดังนี้ 
- เปิดรับสมัคร วันที่ 7 - 30 มิถุนายน 2565
- ประกาศรายชื่อและสถานที่หรือรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
- สอบข้อเชียนเฉพาะสาขา วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
- สอบสัมภาษณ์วิชาการ วันที่ 10 กรกฎาคม2565
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์วิชาการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Print

Number of views (21)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, July 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (15)/Comments (0)/
Tags:
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์

Thursday, June 30, 2022/Author: Montawan/Number of views (74)/Comments (0)/
Tags:
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 19-402 และ ห้อง 19-502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (*แบ่งเป็น 4 รอบ รอบเช้า 2 รอบและรอบบ่าย 2 รอบ ด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19)

Thursday, June 30, 2022/Author: Montawan/Number of views (81)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 30, 2022/Author: Montawan/Number of views (67)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, June 29, 2022/Author: Montawan/Number of views (990)/Comments (0)/
Tags:
Friday, June 24, 2022/Author: Montawan/Number of views (21)/Comments (0)/
Categories: How to
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622