ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

31 May 2022

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร  แปลงประสพโชค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร แปลงประสพโชค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
4.5

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร แปลงประสพโชค

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้

พิธีรดน้ำศพ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

สวดพระอภิธรรมศพ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น.

ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันพุธที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.

ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

พิธีประชุมเพลิง วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

Print

Number of views (1669)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (65)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (65)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (206)/Comments (0)/
Tags:
แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต (ปัจจุบัน) ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิต (ปัจจุบัน) ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอความอนุเคราะห์นิสิต (ปัจจุบัน) ทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำแบบสอบถาม

Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (205)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์กิจกรรมที่ 1 : “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์”

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์กิจกรรมที่ 1 : “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์”

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

Friday, March 29, 2024/Author: Montawan/Number of views (458)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, March 27, 2024/Author: Montawan/Number of views (492)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622