ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

18 Apr 2022

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
1.5

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์

ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร

UKPSF

ระดับ Fellow

(The United Kingdom Professional Standard Framework)

จากสถาบัน Advance Higher Education

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565

FACULTY OF SCE)

Print

Number of views (176)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 07:00 – 11:30 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Monday, November 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (67)/Comments (0)/
Tags:
Saturday, November 19, 2022/Author: Montawan/Number of views (163)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, November 2, 2022/Author: Montawan/Number of views (208)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 28, 2022/Author: Montawan/Number of views (161)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (169)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (190)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622