ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

8 Apr 2022

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
3.0

พบกับวิทยากรพี่ ๆ ศิษย์เก่าศิษย์เก่ารหัส 55 นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด (พี่ดาวุด)

ศิษย์เก่ารหัส 56นายอนุรักษ์ ยังยืน (พี่รักษ์)ศิษย์เก่ารหัส 58

นางสาวชนิกานต์ หลวงทุมมา (พี่แฟร) ศิษย์เก่ารหัส 57

นางสาวสุริยุ ปุ๊ดใต้ (พี่ชิว)

Join Zoom Meeting

bit.ly/3r7Cche

Meeting ID: 936 4171 2590

Passcode:670854

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

(ผ่านโปรแกรม ZOOM)

เวลา 13.30 - 16.30 น.

Print

Number of views (1922)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Monday, May 20, 2024/Author: Montawan/Number of views (140)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, May 8, 2024/Author: Montawan/Number of views (232)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 2, 2024/Author: Montawan/Number of views (312)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 19, 2024/Author: Montawan/Number of views (427)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, April 18, 2024/Author: Montawan/Number of views (362)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 10, 2024/Author: Montawan/Number of views (499)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622