ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

8 Apr 2022

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
3.0

พบกับวิทยากรพี่ ๆ ศิษย์เก่าศิษย์เก่ารหัส 55 นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด (พี่ดาวุด)

ศิษย์เก่ารหัส 56นายอนุรักษ์ ยังยืน (พี่รักษ์)ศิษย์เก่ารหัส 58

นางสาวชนิกานต์ หลวงทุมมา (พี่แฟร) ศิษย์เก่ารหัส 57

นางสาวสุริยุ ปุ๊ดใต้ (พี่ชิว)

Join Zoom Meeting

bit.ly/3r7Cche

Meeting ID: 936 4171 2590

Passcode:670854

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

(ผ่านโปรแกรม ZOOM)

เวลา 13.30 - 16.30 น.

Print

Number of views (147)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566 (*นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภายนอกคณะ สามารถเข้าร่วมได้)

Wednesday, March 22, 2023/Author: Montawan/Number of views (23)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, March 21, 2023/Author: Montawan/Number of views (15)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, March 21, 2023/Author: Montawan/Number of views (20)/Comments (0)/
Tags:
Sunday, March 19, 2023/Author: Montawan/Number of views (28)/Comments (0)/
Tags:
Sunday, March 19, 2023/Author: Montawan/Number of views (37)/Comments (0)/
Tags:
Friday, March 17, 2023/Author: Montawan/Number of views (624)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622