ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

8 Apr 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
4.5

โครงการบริการวิชาการสำหรับโรงเรียนเครือข่าย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม และโรงเรียนทั่วไป

การใช้โปรแกรม GeoGebraในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ผ่านโปรแกรม Zoom)

รายละเอียดรับสมัคร

8 เม.ย. - 6 พ.ค. 65

ไม่มีค่าใช้จ่าย

FREE

https://bit.ly/3677yxf

ผู้ที่ผ่านเงื่อนไขในการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

https://bit.ly/35fWH3I

หัวข้อการบรรยาย

1. แนะนำการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องมือในโปรแกรม GeoGebra

2. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม GeoGebra

ช่องทางการติดต่อ

เมื่อท่านสมัครเข้าอบรมแล้วขอให้ท่าน Add เข้า Line Open Chat

Line Open Chat โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุลจริงเป็นภาษาไทย

เพื่อรับข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมเพิ่มเติม

Join Zoom Meeting

https://bit.ly/380BJXf

Meeting ID: 993 7200 9183

Passcode: 851684

อบรมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.30 - 16.30 น.

Print

Number of views (68)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, July 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (15)/Comments (0)/
Tags:
โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี คณะวิทยาศาสตร์

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์

Thursday, June 30, 2022/Author: Montawan/Number of views (74)/Comments (0)/
Tags:
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 19-402 และ ห้อง 19-502 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (*แบ่งเป็น 4 รอบ รอบเช้า 2 รอบและรอบบ่าย 2 รอบ ด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19)

Thursday, June 30, 2022/Author: Montawan/Number of views (81)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 30, 2022/Author: Montawan/Number of views (67)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, June 29, 2022/Author: Montawan/Number of views (990)/Comments (0)/
Tags:
Friday, June 24, 2022/Author: Montawan/Number of views (21)/Comments (0)/
Categories: How to
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622