ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

8 Apr 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
4.5

โครงการบริการวิชาการสำหรับโรงเรียนเครือข่าย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม และโรงเรียนทั่วไป

การใช้โปรแกรม GeoGebraในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (ผ่านโปรแกรม Zoom)

รายละเอียดรับสมัคร

8 เม.ย. - 6 พ.ค. 65

ไม่มีค่าใช้จ่าย

FREE

https://bit.ly/3677yxf

ผู้ที่ผ่านเงื่อนไขในการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์

https://bit.ly/35fWH3I

หัวข้อการบรรยาย

1. แนะนำการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องมือในโปรแกรม GeoGebra

2. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม GeoGebra

ช่องทางการติดต่อ

เมื่อท่านสมัครเข้าอบรมแล้วขอให้ท่าน Add เข้า Line Open Chat

Line Open Chat โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุลจริงเป็นภาษาไทย

เพื่อรับข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมเพิ่มเติม

Join Zoom Meeting

https://bit.ly/380BJXf

Meeting ID: 993 7200 9183

Passcode: 851684

อบรมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.30 - 16.30 น.

Print

Number of views (170)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” กิจกรรมที่ 1: ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” กิจกรรมที่ 1: ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 19 - 502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Thursday, March 23, 2023/Author: Montawan/Number of views (94)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566 (*นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภายนอกคณะ สามารถเข้าร่วมได้)

Wednesday, March 22, 2023/Author: Montawan/Number of views (66)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, March 21, 2023/Author: Montawan/Number of views (55)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, March 21, 2023/Author: Montawan/Number of views (50)/Comments (0)/
Tags:
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” Inbox PR

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” Inbox PR

ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Monday, March 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (58)/Comments (0)/
Tags:
Sunday, March 19, 2023/Author: Montawan/Number of views (52)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622