ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

10 Jan 2022

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
4.5

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่องCOMPETENCY IN MATHEMATICSUsing problems from Singapore textbooks and national tests and school

assessment, we will discuss key competencies in mathematics and how to help students develop them.

วันที่ 10 มกราคม 2565

เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิทยากร

Prof. Dr.Yeap Ban Har

ZOOM

Meeting ID: 933 1133 9618

Passcode:12345

Print

Number of views (173)      Comments (0)

Tags:

More links

  • https://www.facebook.com/swumaths/videos/321002413284867วีดีโอการบรรยาย​พิเศษ​ หัวข้อเรื่อง​ "Competencies​ in​ Mathematics​" โดย Prof.Dr.​Yeap​ Ban​ Har​ ผู้เชี่ยวชาญ​ทางคณิตศาสตรศึกษา​ของประเทศ​สิงคโปร์
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์)

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 07:00 – 11:30 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Monday, November 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (60)/Comments (0)/
Tags:
Saturday, November 19, 2022/Author: Montawan/Number of views (158)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, November 2, 2022/Author: Montawan/Number of views (204)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 28, 2022/Author: Montawan/Number of views (158)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (167)/Comments (0)/
Tags:
Friday, October 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (188)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622