ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

26 Aug 2021

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิรภพ ประสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิรภพ ประสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศิรภพ ประสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
บุคลากรสายปฏิบัติการที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ประกาศในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ครบรอบ 67 ปี ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

Print

Number of views (28)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, September 24, 2021/Author: Montawan/Number of views (31)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 24, 2021/Author: Montawan/Number of views (23)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, September 23, 2021/Author: Montawan/Number of views (25)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, September 16, 2021/Author: Montawan/Number of views (71)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, September 16, 2021/Author: Montawan/Number of views (2594)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (33)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622