ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

7 Jul 2021

ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการฬฒนาศักยภาพนิสิต

ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการฬฒนาศักยภาพนิสิต

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม

โครงการฬฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาปัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

และหลักสูตรการศึกษาดษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 :

" Mathematics Teaching and Learning via GeoGebra "

วิทยากร : อาจารย์ พงศักดิ์ วุฒิสันต์

วันเสาร์ที่ 10 ก.ค.64 เวลา 09.00-16.00น.

https://zoom.us/j/99064494147?pwd = U0tqMmFCSXY4bjJGLzB

mWkZ4VDg1Zz09

Meeting ID: 990 6449 4147 Passcode: 081010

+ OMS HIYM

ศรีนครินทร Department of Mathematics

Srinakharinwirot University

Print

Number of views (179)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, January 26, 2022/Author: Montawan/Number of views (15)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, January 26, 2022/Author: Montawan/Number of views (20)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx : ขีดความสามารถ อัตรากำลัง ความผูกพันและการพัฒนาบุคลากร

ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 8:15 น – 17:30 น. 

Wednesday, January 19, 2022/Author: Montawan/Number of views (160)/Comments (0)/
Tags:
Monday, January 17, 2022/Author: Montawan/Number of views (570)/Comments (0)/
Tags:
Friday, January 7, 2022/Author: Montawan/Number of views (2494)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, January 5, 2022/Author: Montawan/Number of views (227)/Comments (0)/
Tags:
RSS
124678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622