ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

7 Jul 2021

ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการนำเสนอหัวข้อวิจัย (Pre-proposal)

ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการนำเสนอหัวข้อวิจัย (Pre-proposal)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
4.0

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ของ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม

โครงการนำเสนอหัวข้อวิจัย (Pre-proposal) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 (แบบ Online)

วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค.64 เวลา 09.00- 16.00น. (นิสิต กศ.ม.)

link:https://meet.google.com/oae-jccu-kbk

PIN: 391 291 452#

วันจันทร์ที่ 12 ก.ค.64 เวลา 09.00- 16.00น. (นิสิต กศ.ด.)

link:https://meet.google.com/tph-hveo-cex

PIN: 895 670 671#

ศรีนครินทร Department of Mathematics

Srinakharinwirot University

Print

Number of views (404)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2

โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 2 ข้อควรระวังในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงาน และความเสี่ยงในการจัดจ้างก่อสร้าง
ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Thursday, May 11, 2023/Author: Montawan/Number of views (300)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 11, 2023/Author: Montawan/Number of views (129)/Comments (0)/
Tags:
Monday, May 1, 2023/Author: Montawan/Number of views (289)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 : การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 : การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 19-1910 ชั้น 19 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Friday, April 28, 2023/Author: Montawan/Number of views (151)/Comments (0)/
Tags:
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต (SCI Fair) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต (SCI Fair) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

*update: ประกาศรางวัลผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานแบบ 3MT (3 Minute Thesis) 

Wednesday, April 26, 2023/Author: Montawan/Number of views (3264)/Comments (0)/
Tags:
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Monday, April 17, 2023/Author: Montawan/Number of views (423)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622