ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

21 Apr 2021

ขอประชา​สัมพันธ์​ “ยกเลิก”การจัดค่าย Kids Math Camp

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
3.0

เรียน  ผู้ปกครองทุกท่าน
         ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว  ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สมัครค่ายคณิตศาสตร์ Kids Math Camp ของภาควิชาคณิตศาสตร์  ให้กับลูกๆของท่าน 
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ ลูกหลานของท่าน 
         ในการนี้ภาควิชาจึงขอ “ยกเลิก”การจัดค่ายดังกล่าว  และยินดีจะคืนเงินเต็มจำนวนให้ทุกท่าน  โดยขอความกรุณาท่านที่โอนเงินมาแล้วนั้นแจ้ง
_*เลขบัญชี*_
 ให้ทางภาควิชาทราบด้วย  เพื่อจะคืนเงินให้ท่านเป็นลำดับต่อไป
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
         
อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

Print

Number of views (251)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, June 29, 2022/Author: Montawan/Number of views (945)/Comments (0)/
Tags:
Friday, June 24, 2022/Author: Montawan/Number of views (11)/Comments (0)/
Categories: How to
Tags:
กิจกรรมย่อยที่ 1.8 : การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA)

กิจกรรมย่อยที่ 1.8 : การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA)

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:20 - 15:30 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Tuesday, June 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (223)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, June 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (113)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การอบรมการสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การอบรมการสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 – 12:15 น. แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Friday, June 17, 2022/Author: Montawan/Number of views (272)/Comments (0)/
Tags:
Monday, June 13, 2022/Author: Montawan/Number of views (307)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622