ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

21 Apr 2021

ขอประชา​สัมพันธ์​ “ยกเลิก”การจัดค่าย Kids Math Camp

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
3.0

เรียน  ผู้ปกครองทุกท่าน
         ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว  ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สมัครค่ายคณิตศาสตร์ Kids Math Camp ของภาควิชาคณิตศาสตร์  ให้กับลูกๆของท่าน 
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ ลูกหลานของท่าน 
         ในการนี้ภาควิชาจึงขอ “ยกเลิก”การจัดค่ายดังกล่าว  และยินดีจะคืนเงินเต็มจำนวนให้ทุกท่าน  โดยขอความกรุณาท่านที่โอนเงินมาแล้วนั้นแจ้ง
_*เลขบัญชี*_
 ให้ทางภาควิชาทราบด้วย  เพื่อจะคืนเงินให้ท่านเป็นลำดับต่อไป
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
         
อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

Print

Number of views (175)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, January 26, 2022/Author: Montawan/Number of views (15)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, January 26, 2022/Author: Montawan/Number of views (20)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx : ขีดความสามารถ อัตรากำลัง ความผูกพันและการพัฒนาบุคลากร

ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 8:15 น – 17:30 น. 

Wednesday, January 19, 2022/Author: Montawan/Number of views (160)/Comments (0)/
Tags:
Monday, January 17, 2022/Author: Montawan/Number of views (570)/Comments (0)/
Tags:
Friday, January 7, 2022/Author: Montawan/Number of views (2494)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, January 5, 2022/Author: Montawan/Number of views (227)/Comments (0)/
Tags:
RSS
124678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622