ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

25 Feb 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอโครงงานสถิติของนิสิต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอโครงงานสถิติของนิสิต

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอโครงงานสถิติของนิสิต วท.บ.สถิติ กลุ่ม 6 เรื่อง
ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ใน
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 อาคาร 19 ห้อง 1909 เวลา 12.50-14.00 น.

Print

Number of views (892)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, January 24, 2023/Author: Montawan/Number of views (38)/Comments (0)/
Friday, January 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (62)/Comments (0)/
Tags:
Friday, January 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (59)/Comments (0)/
Tags:
Friday, January 20, 2023/Author: Montawan/Number of views (48)/Comments (0)/
Tags:
Monday, January 16, 2023/Author: Montawan/Number of views (44)/Comments (0)/
Tags:
Sunday, January 15, 2023/Author: Montawan/Number of views (195)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622