ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

27 Jul 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

https://meet.google.com/phv-envg-rcb

 

 

Print

Number of views (203)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://defund.onde.go.th

Thursday, April 22, 2021/Author: Montawan/Number of views (7)/Comments (0)/
Wednesday, April 21, 2021/Author: Montawan/Number of views (169)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, April 20, 2021/Author: Montawan/Number of views (124)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 16, 2021/Author: Montawan/Number of views (143)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (231)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, April 14, 2021/Author: Montawan/Number of views (531)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626