ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

17 Jul 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
3.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
วิชาคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562ตามที่ศูนย์โอลิปิกวิชาการ สอวน.
วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
ได้ดาเนินการจัดค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 และดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์เพื่อเข้าร่วม
แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

Print

Number of views (2514)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, August 16, 2022/Author: Montawan/Number of views (18)/Comments (0)/
Tags:
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

Monday, August 15, 2022/Author: Montawan/Number of views (143)/Comments (0)/
Tags:
Sunday, August 7, 2022/Author: Montawan/Number of views (296)/Comments (0)/
Tags:
Saturday, August 6, 2022/Author: Montawan/Number of views (135)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 4, 2022/Author: Montawan/Number of views (591)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (919)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622