ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

25 May 2020

ขอประชา​สัมพันธ์​ เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี

ขอประชา​สัมพันธ์​ เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑) ปีการศึกษา 2563 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียดการรับสมัคร : https://bit.ly/2WZXpL7  
สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/XCJiLnALLxV2gkMh7
ข่าวดี​ ลด10%  ค่าธรรมเนียม​การศึกษา​

Print

Number of views (147)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, December 23, 2020/Author: Montawan/Number of views (213)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, December 23, 2020/Author: Montawan/Number of views (240)/Comments (0)/
Tags:
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 : The 12th National Science Research Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 : The 12th National Science Research Conference

ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Wednesday, December 23, 2020/Author: Montawan/Number of views (835)/Comments (0)/
Tags:
Monday, December 21, 2020/Author: Montawan/Number of views (653)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, December 16, 2020/Author: Montawan/Number of views (165)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, December 9, 2020/Author: Montawan/Number of views (594)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626