ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

22 May 2020

........เชิญชวนคณาจารย์​ นิสิต​นักศึกษา​ และผู้สนใจ​ ​เข้าร่วมฟังการนำเสนอปริญญา​นิพนธ์​ของนิสิตหลักสูตร​ ก​ศ.ด.(คณิตศาสตร์)​

........เชิญชวนคณาจารย์​ นิสิต​นักศึกษา​ และผู้สนใจ​ ​เข้าร่วมฟังการนำเสนอปริญญา​นิพนธ์​ของนิสิตหลักสูตร​ ก​ศ.ด.(คณิตศาสตร์)​

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ขอประชา​สัมพันธ์
เชิญชวนคณาจารย์​ นิสิต​นักศึกษา​ และผู้สนใจ​ ​เข้าร่วมฟังการนำเสนอปริญญา​นิพนธ์​ของนิสิตหลักสูตร​ ก​ศ.ด.(คณิตศาสตร์)​
นางสาว​อิสริยา​ ปรมัตถากร ใน​วันที่​ 22พค63​ เวลา13.00-16.00​น.​ผ่านระบบออนไลน์​ โดยใช้โปรแกรม​ Zoom.
Meeting​ ID​: 227 619 6690​ และ​ Password​: 064 932 6597

Print

Number of views (79)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Wednesday, December 23, 2020/Author: Montawan/Number of views (213)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, December 23, 2020/Author: Montawan/Number of views (240)/Comments (0)/
Tags:
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 : The 12th National Science Research Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 : The 12th National Science Research Conference

ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Wednesday, December 23, 2020/Author: Montawan/Number of views (835)/Comments (0)/
Tags:
Monday, December 21, 2020/Author: Montawan/Number of views (653)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, December 16, 2020/Author: Montawan/Number of views (165)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, December 9, 2020/Author: Montawan/Number of views (594)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626