ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

5 May 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

     

 

 

 

 

       ภาควิชาคณิตศาสตร์  ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา”โดย นายชวิศ เชื้อธวัช นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยเป็นการสอบแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM รหัส 8441734457

Print

Number of views (598)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, September 30, 2022/Author: Montawan/Number of views (17)/Comments (0)/
Tags:
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU (*ประกาศผลรอบที่ 3)

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU (*ประกาศผลรอบที่ 3)

ประกาศผลรอบที่ 3 | ส่งใบสมัครเพิ่มเติมได้ถึง 30 ก.ย. 65

Thursday, September 22, 2022/Author: Montawan/Number of views (4283)/Comments (0)/
Wednesday, September 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (168)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, September 21, 2022/Author: Montawan/Number of views (109)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 20, 2022/Author: Montawan/Number of views (87)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU

ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 11:30 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live

Monday, September 19, 2022/Author: Montawan/Number of views (135)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622