ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

27 Aug 2019

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
4.0

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในเวลาราชการ 10 คน และนอกเวลาราชการ 14 คน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562
สมัครได้ที่ : http://admission.swu.ac.th (เลือกเมนู ระดับบัณฑิตศึกษา)
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
Email : rungfa@g.swu.ac.th เบอร์โทร : 081 806 7520

Print

Number of views (2332)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, November 24, 2023/Author: Montawan/Number of views (267)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, November 23, 2023/Author: Montawan/Number of views (72)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, November 23, 2023/Author: Montawan/Number of views (66)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, November 23, 2023/Author: Montawan/Number of views (73)/Comments (0)/
Tags:
โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว

โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว

ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 10, 15 และ 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Friday, November 10, 2023/Author: Montawan/Number of views (276)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 25, 2023/Author: Montawan/Number of views (267)/Comments (0)/
Tags:
RSS
124678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622