ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

27 Aug 2019

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
4.0

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในเวลาราชการ 10 คน และนอกเวลาราชการ 14 คน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562
สมัครได้ที่ : http://admission.swu.ac.th (เลือกเมนู ระดับบัณฑิตศึกษา)
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
Email : rungfa@g.swu.ac.th เบอร์โทร : 081 806 7520

Print

Number of views (934)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, February 23, 2021/Author: Montawan/Number of views (62)/Comments (0)/
Tags:
Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (94)/Comments (0)/
Tags:
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับทุนฯ เตรียมเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องวิชาการ (ห้อง 19-101) ชั้น G  อาคาร 19

Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (329)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (89)/Comments (0)/
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (92)/Comments (0)/
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (89)/Comments (0)/
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626