ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

7 May 2019

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต​ กศ.ม.(คณิตศาสตร์)​ ภาคต้น​ ปีการศึกษา​2562​ รอบ3​ ของภาควิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มศว​

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
1.0


เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต​ กศ.ม.(คณิตศาสตร์)​ ภาคต้น​ ปีการศึกษา​2562​ รอบ3​ 
ของภาควิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มศว​ มีทั้งแบบเรียนในเวลาราชการ​ (จันทร์​ถึงศุกร์)​ 
และแบบเรียนนอกเวลาราชการ​ (เสาร์และอาทิตย์)​
ค่าธรรมเนียม​การศึกษา​ตลอดหลักสูตร
-ในเวลาราชการ​ 200,000 บาท
-นอกเวลาราชการ​ 250,000​บาท​

ถ้ามีข้อสงสัย​  สอบถามได้ที่​ อ.ดร.รุ่งฟ้า​ จันท์จารุภรณ์  มือถือ​ 0818067520

Print

Number of views (371)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, February 23, 2021/Author: Montawan/Number of views (62)/Comments (0)/
Tags:
Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (94)/Comments (0)/
Tags:
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับทุนฯ เตรียมเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องวิชาการ (ห้อง 19-101) ชั้น G  อาคาร 19

Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (329)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (89)/Comments (0)/
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (92)/Comments (0)/
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (89)/Comments (0)/
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626