ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

7 May 2019

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต​ กศ.ม.(คณิตศาสตร์)​ ภาคต้น​ ปีการศึกษา​2562​ รอบ3​ ของภาควิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มศว​

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
1.0


เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต​ กศ.ม.(คณิตศาสตร์)​ ภาคต้น​ ปีการศึกษา​2562​ รอบ3​ 
ของภาควิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มศว​ มีทั้งแบบเรียนในเวลาราชการ​ (จันทร์​ถึงศุกร์)​ 
และแบบเรียนนอกเวลาราชการ​ (เสาร์และอาทิตย์)​
ค่าธรรมเนียม​การศึกษา​ตลอดหลักสูตร
-ในเวลาราชการ​ 200,000 บาท
-นอกเวลาราชการ​ 250,000​บาท​

ถ้ามีข้อสงสัย​  สอบถามได้ที่​ อ.ดร.รุ่งฟ้า​ จันท์จารุภรณ์  มือถือ​ 0818067520

Print

Number of views (238)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, September 13, 2020/Author: Montawan/Number of views (50)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 11, 2020/Author: Montawan/Number of views (72)/Comments (0)/
Tags:
Friday, September 11, 2020/Author: Montawan/Number of views (64)/Comments (0)/
Tags:
Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (494)/Comments (0)/
Tags:
โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Monday, August 31, 2020/Author: Montawan/Number of views (354)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 19, 2020/Author: Montawan/Number of views (176)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626