ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

7 May 2019

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต​ กศ.ม.(คณิตศาสตร์)​ ภาคต้น​ ปีการศึกษา​2562​ รอบ3​ ของภาควิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มศว​

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
1.0


เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต​ กศ.ม.(คณิตศาสตร์)​ ภาคต้น​ ปีการศึกษา​2562​ รอบ3​ 
ของภาควิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มศว​ มีทั้งแบบเรียนในเวลาราชการ​ (จันทร์​ถึงศุกร์)​ 
และแบบเรียนนอกเวลาราชการ​ (เสาร์และอาทิตย์)​
ค่าธรรมเนียม​การศึกษา​ตลอดหลักสูตร
-ในเวลาราชการ​ 200,000 บาท
-นอกเวลาราชการ​ 250,000​บาท​

ถ้ามีข้อสงสัย​  สอบถามได้ที่​ อ.ดร.รุ่งฟ้า​ จันท์จารุภรณ์  มือถือ​ 0818067520

Print

Number of views (601)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, August 7, 2022/Author: Montawan/Number of views (236)/Comments (0)/
Tags:
Saturday, August 6, 2022/Author: Montawan/Number of views (90)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 4, 2022/Author: Montawan/Number of views (477)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (774)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (115)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (73)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622