ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญเงิน

Author: Montawan/Tuesday, August 21, 2018/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ภาควิชาชีววิทยา, นิสิต

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "นายอรรคพล วณิกสัมบัน นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ น.ส.วริศรา พละปัญญาวงศา น.ส.พฤกษา อมรศักดิ์ และ น.ส.สุพัตรา คำสมาน นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา" ในโอกาสได้รับ "รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญเงิน" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน เรื่อง "ชุดตรวจ dot blot test สำหรับตรวจ nervous necrosis virus (NNV)ในปลา" โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Print

Number of views (2249)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626