ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว

Author: Montawan/Friday, May 4, 2018/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต

          ชมรมวิทยาศาสตร์ มศว มีความประสงค์มอบ “ทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" ทุนละ 10,000 บาท แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2561 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

          - รายละเอียดและคุณสมบัติ

          โดยนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่ภาควิชา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2561 

Print

Number of views (4247)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626