ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนฯ สควค. ระดับปริญญาโท Premium ปีการศึกษา 2561

Author: Montawan/Tuesday, February 27, 2018/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

          ตามที่ สสวท. ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 และกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นั้น

          บัดนี้ คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ได้พิจารณาตัดสินผู้ผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ดังลิงค์ https://goo.gl/JBerPJ หรือเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org

รายละเอียดเพิมเติม กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงาน สนามสอบ มศว (ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว) โทร.02-649-5000 ต่อ 18432

Print

Number of views (2814)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626