ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวพลกล้า

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ พลกล้า ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมยายน 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Author: Montawan/Thursday, August 31, 2017/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ภาควิชาชีววิทยา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นายพงษ์ธนะ ผาสุกหัช นายอรรคพล วณิกสัมบัน นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และนางสาวอรพรรณ มานะจิตต์ บัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์"

          ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภท อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับดีมาก ประจำปี 2560" และ "รางวัลชมเชย ประเภทขัอเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2560" จาก “ผลงานเรื่อง โปรตีน TCTP จากกุ้งก้ามกราม เพื่อลดการติดเชื้อ MrNV” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

Print

Number of views (3136)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626