ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัย มศว ติดอันดับ 6 ของประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการจัดอันดับของวารสาร Nature (ก.ย.58-ส.ค.59)

Author: Montawan/Tuesday, January 10, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, ผลงาน, ผลงานบุคลากร, ภาควิชาฟิสิกส์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ และ อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว และ หน่วยวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ (THEPA@SWU) ในโอกาสที่ “ผลงานวิจัย มศว ติดอันดับ 6 ของประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการจัดอันดับของวารสาร Nature (ก.ย.58-ส.ค.59)” ดังรายละเอียด (คลิก)

โดยผลงานที่ได้รับการพิจารณามีจำนวน 3 ผลงาน ดังนี้


- ผลงานของ อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  1. One-loop corrections to the perturbative unitarity bounds in the CP-conserving two-Higgs doublet model with a softly broken Z2Z2 symmetry
  2. Nonstandard Yukawa couplings and Higgs portal dark matter

และ

- ผลงานของ อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์ จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้

  1. The X-ray spectral evolution of the ultraluminous X-ray source Holmberg IX X-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18163

 

Print

Number of views (4764)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626