ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การรับสมัครและรายงานนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

Author: Montawan/Tuesday, June 14, 2016/Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต

         ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครและรายงานนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5 ชายและหญิง ระหว่างวันที่ 1 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 
         นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี สมัครและรายงานตัวที่ ศูนย์ฝึกกำลังสำรองฯ ถ.วิภาวดีรังสิต ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น.
 

Print

Number of views (2199)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626