ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร

Author: Montawan/Monday, June 6, 2016/Categories: ทุนการศึกษา

[*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

          University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เปิดรับสมัคร Super Short-term Programs จำนวน 28 หลักสูตร
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.umap.org/course.php ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559  


รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มศว โทร. 02-260-1012, 02-260-3637, 02-649-5000 ต่อ 15640, 15642

Print

Number of views (3145)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626