ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th
ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Colony Games 11th

Author: Montawan/Thursday, January 22, 2015/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

 

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Colony Games ครั้งที่ 11 จัดที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วันที่ 9-11 มกราคม 2558 ร่วมกับนิสิต/นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาจาก 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ม. เกษตรฯบางเขน, ม. เกษตรฯกำแพงแสน, มศว, สถาบันพระจอมเกล้าฯเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, สถาบันพระจอมเกล้าฯ บางมด, ม. บูรพา, ม. พะเยา, ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ม. ขอนแก่น, ม. นเรศวร, ม. ราชมงคลธัญบุรี, ม. ศิลปากร , ม. อุบลราชธานี, ม. มหาสารคาม
         การแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันกีฬา  การแข่งขันวิชาการ และการแข่งขันการเชียร์ 
         ผลการแข่งขัน นิสิตสาขาจุลชีววิทยา มศว ได้รับถ้วยแกรนด์ เนื่องจากมีคะแนนรวมสูงสุดจากทุกการแข่งขัน

 
Print

Number of views (2963)/Comments (0)

Tags: 2557

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626