ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลจากโครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2

Author: Montawan/Wednesday, November 26, 2014/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาววรวรรณ สุทวีทรัพย์ และนางสาวดลฤทัย ทิพรัตนอุดมสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
               และ นางสาวรวิวรรณ บุญรัตนยืนยง และนางสาวศศิโสภา ตันติกัลชาญ นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย และ นางสาวฉันทิสา แซ่กัง และนางสาวอรัญญา บุญวัง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด “โครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


Print

Number of views (4247)/Comments (0)

Tags: 2557

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622