ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th
ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลจากโครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2

Author: Montawan/Wednesday, November 26, 2014/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาววรวรรณ สุทวีทรัพย์ และนางสาวดลฤทัย ทิพรัตนอุดมสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
               และ นางสาวรวิวรรณ บุญรัตนยืนยง และนางสาวศศิโสภา ตันติกัลชาญ นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย และ นางสาวฉันทิสา แซ่กัง และนางสาวอรัญญา บุญวัง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด “โครงการประกวดอาหารจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


Print

Number of views (2832)/Comments (0)

Tags: 2557

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626