ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง ภาควิชาคณิตศาสตร์"
แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง ภาควิชาคณิตศาสตร์"

แสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินาถ รัตนมุง ภาควิชาคณิตศาสตร์"

ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขอประชาสัมพันธ์  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร แปลงประสพโชค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร  แปลงประสพโชค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชากร แปลงประสพโชค อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิต กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

Author: Montawan/Sunday, October 5, 2014/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

( ชี้ที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่ )

 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ได้แก่ นางสาวรินรดา ศรีพธูราษฎร์ นางสาววลีรัตน์ บวรจตุวิช และนางสาวอัญญารัตน์ ขัดเชิง ในโอกาสได้รับ "รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี"

          จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ ผลงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อผลิตเครื่องประดับเทียม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พินิจค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

         

          ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับ นิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่ได้เข้ารอบ
4 ทีมสุดท้าย สำหรับงานประกวดโครงการ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2557) THAILAND INOVATION AWARD 2014 (TIA)  

          ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส รานครินทร์  ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอผลงานเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อผลิตเครื่องประดับเทียม (Feasibility study of the utilization of sugarcane bagasse cellulose for producing costume jewelry)”

          ซึ่งเป็นผลงานของ นางสาวรินรดา  ศรีพธูราษฎร์   นางสาววลีรัตน์  บวรจตุวิช  นางสาวอัญญารัตน์  ขัดเชิง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องส่งแผนธุรกิจไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 กันยายน 2557 และ ประกาศผลการประกวดในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2557

 

   

 


Print

Number of views (5613)/Comments (0)

Tags: 2557

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622