ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 ในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Let's Save Our Sea

Author: Montawan/Wednesday, May 4, 2016/Categories: โครงการ

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วม "โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
          ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเอกสารแนบ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print

Number of views (4291)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626