ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sci Fair - Senior Project Presentation 2558

Author: Montawan/Thursday, February 4, 2016/Categories: โครงการ

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ "Sci Fair - Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

สมัครเข้าร่วมโครงการ

          โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนและแจ้งชื่อโครงงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559

 สมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งชื่อโครงงาน ปิดรับสมัคร

          หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้นิสิตรอเช็กรหัสประจำกลุ่มของตัวเองที่ : https://goo.gl/GOkIXE เพื่อนำไปใช้ในการส่ง Abstract


ส่ง Abstract

★ ส่ง Abstract (ส่งเฉพาะ Abstract ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2559

                             ไฟล์ Abstract ให้ยึดตาม Template นี้ : รายละเอียดคำอธิบาย Template (ไฟล์ PDF) / Template (ไฟล์ Word ที่สามารถนำไปแก้ได้เลย)
                             ให้นิสิตอัพโหลดไฟล์ Abstract ของตัวเองใน Google Drive และนำเฉพาะ url ของไฟล์มาส่ง
                             อย่าลืม set ค่า permission ให้สามารถเปิดดูได้อย่างเดียว หรือ Anyone who has the link can view this file.
                             ตรวจสอบความถูกต้องของ Abstract : https://goo.gl/vpjTOV


 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18435
 แก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนแล้ว : montawan@g.swu.ac.th (พี่ตอง)

Print

Number of views (4258)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626