ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนจากศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ - มศว ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO)
ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนจากศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ - มศว ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO)

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนจากศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ - มศว ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (21st TMO)

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า
เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง
มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  จำนวน 10 ที่นั่ง

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU (*ประกาศผลรอบที่ 3)

Author: Montawan/Thursday, September 22, 2022/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, บริการวิชาการ, บก (on going)

          การประกาศผลรอบ 3 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว link การประกาศผลรอบ 3 : https://bit.ly/3R7kAMm

          ขณะนี้เราได้ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ไปเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้เข้าอบรมตามจำนวน อย่างไรก็ตามท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์เราจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพิ่มตามลำดับการสมัคร และจะประกาศผลในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยจะแจ้งไปทาง email ที่ท่านให้ไว้

          link การสมัครเพิ่มเติม :  https://forms.gle/T1adkwQBvTWeJ5bL7

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : อีเมล์ msds@g.swu.ac.th


          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Data Science for Industry 4.0) รอบที่ 3 รับจำนวน 30 ท่าน (ได้รับประกาศนียบัตร) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ : ลงทะเบียนเข้าร่วม หรือ QR code ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565


รายละเอียดหลักสูตร

          - ตารางเรียน (tentative)

          - เป็นการเรียนแบบผสมผสาน (ทั้งแบบ online และแบบ onsite)
          - มีโอกาสได้ไปดูงานที่ Automation Park
          - บริษัทที่ส่งคนเข้าอบรม สามารถขอรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง (Thailand Plus Package) ได้

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cs.science.swu.ac.th/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/comsciswu หรือ msds@g.swu.ac.th

 

Print

Number of views (9442)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622